Izba Wydawców Prasy, działająca od roku 1996, jest organizacją samorządu gospodarczego wy-dawców prasy. Do jej podstawowych zadań należy: reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wydawniczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego; kształtowanie i

Mennica Polska – sprzedaż złota, srebra oraz diamentów inwestycyjnych. Otwartość na potrzeby jutra sprawia, że marka Mennica Polska jest najlepszym potwierdzeniem na udane połączenie tradycji i nowoczesności. Ciągły rozwój mamy wpisany w swoje biznesowe DNA.