chemia.uj.edu.pl

Na wydziale kształcenie realizowane jest na trzech głównych kierunkach: chemia, chemia medyczna oraz ochrona środowiska. Zainteresowania badawcze naukowców skupiają się głównie wokół zagadnień chemii biologicznej i medycznej, katalizy i chemii środowiska, syntezy organicznej, modelowania molekularnego, spektroskopii, analityki sądowej i konserwatorskiej oraz zaawansowanych materiałów i nanotechnologii. Wydział posiada prestiżową kategorię A+.